Croeso i wefan

Y Dref Werdd

Prosiect cymunedol amgylcheddol Bro Ffestiniog

Newyddion Diweddaraf

Y DREF WERDD - YR HANFODION

CYNGOR A CHYMORTH

Llaw yn ddal thermometers

Darparu cymorth a chyngor i aelodau y gymuned ar rhestr eang o faterion cymdeithasol

YR AMGYLCHEDD

Llun o gwirfoddolwyr yn plannu coed ar ochr mynydd

Datblygu a diogelu cynefinoedd ardal Bro Ffestiniog

PRESCRIPSIWN GWYRDD

Buddiolwyr Dod Nol At Dy Goed

Gweithgareddau mewn natur i cefnogi iechyd a lles

CYNALADWYEDD

Llysiau o'r ardd cymunedol

Caffi thrwsio, tyfu bwyd lleol, banc logs, hyffordiant, a sgiliau

Amdanom Ni

Menter gymdeithasol ydym ni, sydd yn gweithio er llês yr amgylchedd a’r gymuned leol ym Mro Ffestiniog ac ardal Penrhyndeudraeth a'r cylch.

 

Amdanom Ni