Safle Antur

Hafan > Newyddion > Gerddi a Mannau Gwyrdd Cymunedol > Safle Antur

Mae 'Safle Antur' yn werddon gudd ger Llechwedd, Blaenau Ffestiniog. Roedd yn jyngl wedi gordyfu cyn i ni ymyrryd, yn llawn dop o rywogaethau anfrodorol ac ymledol fel Rhododendron Ponticum, Llysia'r Dial, a Buddleia. Mae'r safle hwn wedi cael llawer o sylw i'w gyrraedd lle mae nawr, lleoliad cymunedol bendigedig mewn ardal goetir wedi'i hadfer. Er mwyn gwella bioamrywiaeth ar y safle ac annog mwy o fywyd gwyllt brodorol, rydym wedi creu cynefinoedd gwahanol megis pwll bywyd gwyllt, a choed brodorol ychwanegol. I annog pobl allan i fyd natur rydym wedi creu llwybr natur ac adeiladu tŷ crwn hygyrch a ddefnyddir ar gyfer rhai o’n sesiynau lles a’n gweithgareddau gyda  Dod Nôl Yn Dy Goed.

Dyma gwpwl o luniau cyn ac wedyn i dangos yn iawn faint o waith sydd wedi mynd i mewn i'r lleoliad yma!

  • Cyn...
  • Wedyn!
  • Cyn...
  • Wedyn!

Gerddi a Mannau Gwyrdd Cymunedol