Gerddi Maes Y Plas

Hafan > Newyddion > Gerddi a Mannau Gwyrdd Cymunedol > Gerddi Maes Y Plas

Mae gerddi Maes Y Plas yn gardd farchnad cymunedol ym Manod, Blaenau Ffestiniog, ac mae yna llawer iawn yn mynd ymlaen yma! Mae gennym ni dwnnel polythen yma sydd â llysiau yn tyfu y tu mewn yn barod. 

  • Llysiau yn tyfu...
  • Tyrbin Gwynt
  • Cerflyn Pren

am fod yr ardd farchnad gymunedol hon yn weddol fawr, mae'n brosiect ymarferol iawn. Os hoffech chi gymryd rhan yn y prosiect cyffrous hwn i ddysgu sgiliau garddio newydd, gwneud ffrindiau neu os hoffech chi weld beth sy'n digwydd yma mae croeso i chi gysylltu â ni!

Rydym yn cynnal diwrnodau gwirfoddoli wythnosol ar ddydd Iau rhwng 10yb a 4yh i bobl sydd wir eisiau cymryd rhan.

  • Yr ardd mewn datblygiad
  • Paratoi Y Pridd
  • Cynyrch Fres!

Gerddi a Mannau Gwyrdd Cymunedol