Gardd Cymunedol Hafan Deg

Hafan > Newyddion > Gerddi a Mannau Gwyrdd Cymunedol > Gardd Cymunedol Hafan Deg

Dechreuwyd y syniad ar gyfer gardd gymunedol Hafan Deg ymhell yn ôl yn 2015.  Nodwyd darn o dir segur a oedd wedi gordyfu ac yn denu sbwriel fel man gwyrdd cymunedol posibl. Gyda chefnogaeth ac anogaeth trigolion lleol a chymdeithasau tai, trawsnewidiwyd y gofod yn ardd fywiog a llwyddiannus y mae ar hyn o bryd. Yn allweddol i lwyddiant yr ardd yw'r gwirfoddolwyr lleol sy’n gofalu amdani ac yn tyfu’r bwyd yno. Mae sôn arbennig am Brian Scholes, prif arddwr wedi ymddeol. Mae'n treulio'r rhan fwyaf o'i amser yn plannu, chwynnu, tyfu eginblanhigion ac yn gyffredinol yn cadw llygad barcud ar y lle! Mae'n cael cefnogaeth gan Damian Hatton sy'n helpu gyda'r gwaith o dorri gwair a thocio. Mae trigolion y stad yn mwynhau dod at ei gilydd yn yr ardd, a phob hydref maent yn rhannu ffrwythau a llysiau’r cynhaeaf.

  • Cynhaeaf
  • Toccio'r lloches helyg
  • Adeiladu gwely tyfy
  • chwynnu

Gerddi a Mannau Gwyrdd Cymunedol