Gardd Bywyd Gwyllt Tanygrisiau

Hafan > Newyddion > Gerddi a Mannau Gwyrdd Cymunedol > Gardd Bywyd Gwyllt Tanygrisiau

Mae prosiect cyffrous newydd yn dod i Danygrisiau...un lle gall y gymuned gyfan gymryd rhan i drawsnewid darn o dir segur ac sydd wedi gordyfu yn rhywle hardd, ymlaciol a gwych ar gyfer bywyd gwyllt.

Ers Ionawr 2023, mae’r gymuned wedi dod at ei gilydd ac wedi gweithio’n galed i greu cynefinoedd newydd ar gyfer bywyd gwyllt. Hyd yn hyn rydym wedi plannu perllan, gwrych brodorol, dôl blodau gwyllt, gardd gors a gardd synhwyraidd. Mae llwybr natur/llwybr troed yn ymdroelli o amgylch yr ardd gyda meinciau wedi’u gosod fel y gallwch eistedd a mwynhau’r olygfa. Ym mis Medi fe wnaethom gynnal diwrnod gwasgu afalau, gydag afalau wedi'u casglu o berllan leol arall. Cafodd pawb amser gwych, fel y gwelwch! Fe wnaethom ni wasgu 35 litr o sudd afal mewn un bore yn unig, gyda phawb yn mynd i ffwrdd gyda photel o leiaf, a'r gweddill yn mynd i'r oergell gymunedol.

Mae cynlluniau ar gyfer yr ardd yn y dyfodol yn cynnwys plannu llawer mwy o lwyni ffrwythau bwytadwy, perlysiau a phlanhigion lluosflwydd o amgylch y berllan. Bydd meithrinfa goed gymunedol fechan wedi'i lleoli yn y gornel fwyaf gogleddol, lle byddwn yn tyfu coed ar gyfer prosiectau plannu lleol.
 


Gerddi a Mannau Gwyrdd Cymunedol