Dod Nol At Dy Goed

Hafan > Newyddion > Dod Nol At Dy Goed

Ffeindiwch y tudalen Facebook yn fama: Hwb Cymunedol | Facebook

Sesiwn crosio gwych dan ofal. Pawb wedi mwynhau a dysgu sut i cychwyn crosio. Diolch Ler!

27.04.23

 • 27.04.23
 • 27.04.23
 • 27.04.23
 • 27.04.23
 • 27.04.23
 • 27.04.23

Ymweliad difyr iawn i Y Ysgwrn: Cartref Hedd Wyn hefo ein grwp Dod Nol at Dy Goed. Diolch i Cassin am ein tywys!

25.04.23

 • 25.04.23
 • 25.04.23
 • 25.04.23
 • 25.04.23
 • 25.04.23
 • 25.04.23

P’nawn creadigol yn creu rag rugs hefo'r grwp heddiw!

11.04.23

 • 11.04.23
 • 11.04.23
 • 11.04.23
 • 11.04.23
 • 11.04.23
 • 11.04.23

Ymweliad bendigedig â Gerddi Plas Brondanw heddiw. Lle hanesyddol a difyr iawn i fynd i, ddim yn rhy bell o adref, gyda digon i’w weld a mwynhau. Pawb wedi mwynhau’n arw. Diolch i Sian, Seran a Kim am yr hanes, y cawl a’r croeso cynnes. Ewch draw ‘de!

23.03.23

 • 23.03.23
 • 23.03.23
 • 23.03.23
 • 23.03.23
 • 23.03.23
 • 23.03.23

Diolch i bawb ddaeth i wneud gweithgareddau yng Ngwaith Powdwr heddiw, mewn sesiwn arbennig ar y cyd â Coed Lleol Small Woods Outdoor Health Gwynedd. Pawb wedi bod yn greadigol yn gwneud Hapa Zome a bomiau hadau ac wedi mwynhau cinio bendigedig wedi’i goginio ar y tan gan Melissa. Diolch bawb!

16.03.23

 • 16.03.23
 • 16.03.23
 • 16.03.23
 • 16.03.23
 • 16.03.23
 • 16.03.23

Diolch i Catrina Jones am wirfoddoli ei hamser heddiw i rannu ei dawn o greu celf naturiol efo ni!

21.02.23

 • 21.02.23
 • 21.02.23
 • 21.02.23
 • 21.02.23
 • 21.02.23
 • 21.02.23

P‘nawn bach creadigol yng nghwmni y criw bendigedig yma. Chwarae hefo clai a natur.

16.02.23

 • Sgwrsio
 • Paratoi at y parti
 • Cwt Crwn
 • Llawn!
 • Siocled Poeth ar y tan
 • Gwenwch!

Taith gerdded ym Mhenrhyn ddoe, braf cael bod mewn natur, ddigon o awydd iach a sgwrsio ar hyd y ffordd. A chydig o arwyddion bod gwanwyn rownd y cornel.

03.02.23

 • 03.02.32
 • 03.02.32
 • 03.02.32
 • 03.02.32
 • 03.02.32
 • 03.02.32

Parti Dolig yn y Cwt Crwn! Dyma'r tro gyntaf i'r Cwt Crwn cael ei chyflwyno i ein sesiynau Dod Nôl at Dy Goed. Am flwyddyn fendigedig rydan ni wedi cael, diolch i bawb ag rydan yn gobeithio i weld chi gyd yn y flwyddyn newydd!

20.12.22

Hwyl Calan Gaeaf yn y coed! (Cyn i'r glaw cyrraedd) 

01.11.22

 • 16.02.23
 • 16.02.23
 • 16.02.23
 • 16.02.23
 • 16.02.23
 • 16.02.23

Newyddion