07.11.22

Hafan > Newyddion > Cynefin a Chymuned i blant > 07.11.22

Diolch mawr i Pred Hughes am daith ddifyr iawn i Gwmorthin bore Sadwrn, cawsom ddysgu llwyth o hanes diddorol am y lle. Diolch Pred

  • Plant yn dysgu
  • Plant yn cerdded fynu Cwmorthin
  • Plant yn dysgu
  • Plant yn edrych ar y olygfa
  • Llun o Plant

Cynefin a Chymuned i blant