Cynefin a Chymuned i blant

Hafan > Newyddion > Cynefin a Chymuned i blant

Trip i weld Gweill y Pysgod Bywyd Gwyllt Glaslyn Wildlife - Glaslyn yn Llanfrothen hefo plant Cynefin a chymuned Dydd Sadwrn. Diwrnod bendigedig i cael dysgu am yr aderyn godidog sydd yn mudo yma i Gymru yn flynyddol. Diolch i Becci am arwain ar sesiwn difyr iawn.

20.05.23

 • 20.05.23
 • 20.05.23
 • 20.05.23
 • 20.05.23
 • 20.05.23
 • 20.05.23

Sesiwn creadigol iawn dydd Sadwrn hefo criw cynefin a chymuned Penrhyn. Diolch i Siân am arwain ar sesiwn diddorol.

27.02.23

 • 27.02.23
 • 27.02.23
 • 27.02.23
 • 27.02.23
 • 27.02.23
 • 27.02.23

Cawsom ymweliad difyr iawn i Yr Ysgwrn: Cartref Hedd Wyn bore Sadwrn gyda plant Cynefin a Chymuned. Diolch o galon i’r Parc Cenedlaethol Eryri - Eryri National Park ac yn arbennig i Cassin am ein tywys o gwmpas ac adrodd yr hanesion difyr. Diolch!

14.02.23

 • 14.02.23
 • 14.02.23
 • 14.02.23
 • 14.02.23
 • 14.02.23
 • 14.02.23

Diolch mawr i Pred Hughes am daith ddifyr iawn i Gwmorthin bore Sadwrn, cawsom ddysgu llwyth o hanes diddorol am y lle. Diolch Pred

07.11.22

 • Plant yn Cwmorthin
 • Plant yn Cwmorthin
 • Plant yn Cwmorthin
 • Plant yn Cwmorthin
 • Plant yn bwthyn Cwmorthin

Newyddion