26.05.23

Hafan > Newyddion > Casglu a Chysylltu > 26.05.23

Diolch i bawb ddaeth i godi sbwriel ar draeth Morfa Bychan ddoe. Llai o sbwriel na’r arfer - da ynde!

Diolch arbennig hefyd i Cwt Samson unwaith eto am y banad a’r bara brith bendigedig i’r gwirfoddolwyr

26.05.23

 

  • pawb ar y traeth
  • casglu sbwriel ar y traeth
  • amser paned ar ol gwaith caled

Casglu a Chysylltu