Caffi Trwsio - Ffiws

Cartref > Caffi Trwsio - Ffiws

Croeso i Ffiws Blaenau, gofod cymunedol i bawb.

Mae Ffiws yn ofod cyfeillgar i alw heibio am banad a sgwrs lle gallwch ddysgu sgiliau newydd, trwsio eitemau annwyl a defnyddio’ch dychymyg creadigol i ddylunio rhywbeth unigryw gan ddefnyddio ein hoffer uwch-dechnoleg, gan gynnwys argraffydd 3D, 'heat press', 'mug press', 'sublimation' a thorrwr finyl.

Mae popeth a wnawn yn ymwneud â chynaliadwyedd a lleihau'r ôl troed carbon.

Beth am ystyried galw heibio i drafod ein beiciau trydan a cheir trydan cymunedol?

Os ydych yn rhan o grŵp cymunedol bach, ac angen lle i gwrdd gallwn ddarparu ar gyfer eich anghenion.

Efallai bod gennych ychydig oriau i'w sbario ac yr hoffech gefnogi eraill, os felly rydym bob amser yn croesawu gwirfoddolwyr newydd.

  • Printio Cwpanau
  • Peirianau Argraffu
  • Prosiect argraffu 3D